Προσαρμοσμένη αναζήτηση

21 July 2010

Που απαγορεύεται η κολύμβηση;

Η υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υπέγραψε απόφαση για τον χαρακτηρισμό ακαταλληλότητας ακτών κολύμβησης περιοχών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς. Η απόφαση προβλέπει:
Α. Απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων νερών για κολύμβηση στις περιοχές της Νομ. Αυτ/σης Αθηνών - Πειραιώς, για τις οποίες δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

1. Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια και ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων κ.λπ.
2. Σε όλη την περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
3. Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
4. Στην παραλία Μεγάρων από την προβλήτα έναντι ελικοδρομίου μέχρι την πλαζ Μεγάρων, καθώς και στον μικρό όρμο της προβλήτας έναντι του ελικοδρομίου και της παραλίας της Πάχης Μεγάρων.
5. Στα λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του κέντρου MIRAMARE.
6. Στην περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
7. Σε ζώνη 50 μέτρων από κάθε πλευρά των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
8. Σε ζώνη 200 μέτρων από κάθε πλευρά των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή προτείνονται σχετικές σημάνσεις από τις τοπικές υγειονομικές αρχές.
9. Στην περιοχή των ναυπηγείων και του λιμένος του όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ, με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (ακτή Θεάτρου).
10. Στη Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
11. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις περιοχές Νέας Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ και Αεροπορίας - ΘΑΑ .
12. Στην περιοχή Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Β. Οι δ/νσεις υγείας και δημόσιας υγιεινής των νομ. αυτ/σεων Αττικής θα συνεργαστούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες λιμενικές αρχές ή οργανισμούς (ΕΟΤ κ.ά.) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στο πλαίσιο των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.). Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών κολύμβησης με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες δ/νσεις υγείας και δημόσιας υγιεινής να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι λιμενικές αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται κατάλληλα ή να καταστρέφονται.

Γ. Οι δ/νσεις υγείας και δημόσιας υγιεινής και οι δ/νσεις υγείας πρόνοιας των λοιπών νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα ενεργήσουν άμεσα, στο πλαίσιο του σχετικού (ε) για την έκδοση (ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο των νερών και σχετική εισήγηση) των αντίστοιχων νομαρχιακών αποφάσεων και την κοινοποίησή τους στη δ/νση υγειονομικής μηχανικής και υγιεινής περιβάλλοντος του υπουργείου μας.

Δ. Οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί και ειδικότερα οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα ορίσουν εκπροσώπους για συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας των Ν.Α. και της περιφέρειας, ώστε να υλοποιηθούν τα σχετικά υγειονομικά προγράμματα και να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες δ/νσεις υγείας των νομ. αυτ/σεων.

Ε. Η αρμόδια Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του υπουργείου μας θα εποπτεύσει και θα συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εντατικοποιηθεί και να διασφαλιστεί η διενέργεια τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης όσο και του ελέγχου και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.), με στόχους την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Πηγή: iatronet.gr

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More